top of page

Zajęcia z doradztwa zawodowego

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku w dniach 13 i 14 listopada br. zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów klasy I Branżowej szkoły I stopnia.

Doradca zawodowy pani Agnieszka Wrzeszcz przekazała informacje, dotyczące planowania ścieżki kariery zawodowej. Podczas zajęć uczniowie mogli określić swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia zawodowe. Młodzież ze szkoły branżowej mogła także dowiedzieć się o potrzebach i oczekiwaniach pracodawców w kontekście ofert i rynku pracy.

Hanna Karłowicz


bottom of page