top of page

Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

„Ile razem dróg przebytych ile ścieżek przedeptanych ile deszczów , ile śniegów wiszących nad latarniami”

tymi słowami piosenki Marka Grechuty dnia 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie rozpoczęła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów oraz słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zebranych powitała Pani Dyrektor Ewa Leszczyńska, która przyjęła ślubowanie na sztandar szkoły od abiturientów. Następnie głos zabrali: Pani Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodnicząca Samorządu Szkolnego oraz przedstawicielka tegorocznych maturzystów. Uroczystość dopełniło rozdanie świadectw uczniom z najwyższą średnią ocen, szczególnie zasłużonym za pracę na rzecz szkoły i za wysokie osiągnięcia sportowe. Wręczono także listy gratulacyjne rodzicom najbardziej zaangażowanym w prace na rzecz szkoły i klasy.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły miała miejsce część artystyczna, na zakończenie której wychowawcy poszczególnych klas maturalnych, opiekun Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz pani Dyrektor i pani Wicedyrektor wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, wręczyli maturzystom świadectwa ukończenia szkoły a słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zaświadczenia ukończenia kursu. Uroczystość została zakończona nostalgiczną piosenką pt. Do widzenia przyjaciele w wykonaniu Mateusza Szczypińskiego maturzysty naszej szkoły.

Katarzyna Łebkowska


imagekk036

imagekk001

Comments


bottom of page