Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

„Ile razem dróg przebytych ile ścieżek przedeptanych ile deszczów , ile śniegów wiszących nad latarniami”

tymi słowami piosenki Marka Grechuty dnia 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie rozpoczęła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów oraz słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zebranych powitała Pani Dyrektor Ewa Leszczyńska, która przyjęła ślubowanie na sztandar szkoły od abiturientów. Następnie głos zabrali: Pani Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodnicząca Samorządu Szkolnego oraz przedstawicielka tegorocznych maturzystów. Uroczystość dopełniło rozdanie świadectw uczniom z najwyższą średnią ocen, szczególnie zasłużonym za pracę na rzecz szkoły i za wysokie osiągnięcia sportowe. Wręczono także listy gratulacyjne rodzicom najbardziej zaangażowanym w prace na rzecz szkoły i klasy.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły miała miejsce część artystyczna, na zakończenie której wychowawcy poszczególnych klas maturalnych, opiekun Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz pani Dyrektor i pani Wicedyrektor wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, wręczyli maturzystom świadectwa ukończenia szkoły a słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zaświadczenia ukończenia kursu. Uroczystość została zakończona nostalgiczną piosenką pt. Do widzenia przyjaciele w wykonaniu Mateusza Szczypińskiego maturzysty naszej szkoły.

Katarzyna Łebkowska


imagekk001
imagekk002
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk010
imagekk011
imagekk012
imagekk013
imagekk014
imagekk015
imagekk016
imagekk017
imagekk018
imagekk019
imagekk020
imagekk021
imagekk022
imagekk025
imagekk026
imagekk027
imagekk028
imagekk029
imagekk030
imagekk031
imagekk032
imagekk033
imagekk034
imagekk035
imagekk036

imagekk001