top of page

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym pod nazwą „”Ubezpieczenia majątkowe w p

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych, członków LGD studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz inne zainteresowane osoby zajmujące się problematyką ubezpieczeń majątkowych do udziału w szkoleniu e-learningowym pod nazwą „Ubezpieczenia majątkowe w produkcji rolniczej”. Szkolenie będzie dostępne od 12 do 22 kwietnia 2018 r.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat ubezpieczeń majątkowych (gospodarczych) w rolnictwie, zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych, zasad ubezpieczeń rolnych, stawek i dofinansowania ze strony Państwa. Żeby móc bezpiecznie gospodarować, trzeba część zasobów przeznaczyć na łagodzenie skutków zdarzeń losowych co jest przekazem tego szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie będzie miała charakter ciągły do 11 kwietnia 2018 roku.

Materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR Brwinów wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 12 do 22 kwietnia 2018 roku. Od tego momentu, w ramach forum, będzie również możliwość kontaktu ze specjalistą CDR w Brwinowie.

Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu potwierdzonej przez pracodawcę karty zgłoszenia uczestnictwa i dokonaniu wpłaty.

Uczestnik sam planuje czas na samokształcenie, ale wymagane jest, aby w terminie do 22 kwietnia 2018 r. zapoznał się z całym materiałem i zaliczył test końcowy.

Wszyscy uczestnicy pokrywają koszty administracyjne w wysokości 30 złotych.

Dane do przelewu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów Nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem: kurs e-learningowy „Ubezpieczenia majątkowe w produkcji rolniczej”

Osoba do kontaktu w sprawach:

– merytorycznych: Beata Filipiak, tel. 22-125 62 13 lub 22 729 66 34 do 38 wew. 213, e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl

– rekrutacji i organizacji: Renata Koczkodaj tel. 22-125 62 09 lub 22 729 66 34 do 38 wew.209, e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Zakres tematyczny

Karta zgłoszenia uczestnictwa – prosimy wypełniać komputerowo

Prosimy o przysyłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w wersji z podpisem – skan lub fax, oraz w wersji edytowalnej na adres: r.koczkodaj@cdr.gov.pl, fax 22 729 72 91

Z poważaniem

Renata Koczkodaj Dział Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Tel.: 22 125 62 09 E-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Karta zgłoszenia – pobierz i wypełnij

bottom of page