top of page

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W DWÓCH KONKURSACH Z OKAZJI MIESIĄCA JĘZYKA OJCZYSTEGO

1. Pierwszy konkurs polega na ułożeniu tekstu dyktanda. Tak – dobrze przeczytaliście! Zwykle to Wy piszecie dyktando ułożone przez kogoś, a tym razem prosimy, żebyście sami je wymyślili.

Wasze dyktando:

a) powinno liczyć od 10 do 15 zdań tworzących razem spójny, optymistyczny tekst na temat nadchodzącej wiosny 😊;

b) powinno zawierać wyrazy z trudnościami ortograficznymi (ó, u, rz, ż, ch, h, wielkie i małe litery, nie z różnymi częściami mowy itp.) oraz interpunkcyjnymi;

c) nie może zawierać wulgaryzmów ani nikogo obrażać;

d) może mieć charakter żartobliwy;

e) powinno być oddane jako sformatowany dokument Word (czcionka 13, Times New Romain, interlinia 1,5).


2. Drugi konkurs polega na napisaniu pracy na temat Czy i dlaczego dodajemy swój język ojczysty do ulubionych?

Szczegóły:

a) temat pracy nawiązuje do realizowanej kilka lat temu kampanii o nazwie Ojczysty – dodaj do ulubionych, w której zwracano uwagę na miejsce i rolę języka ojczystego w życiu Polaków (informacje o niej można znaleźć tutaj: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych);

b) autor pracy powinien w niej rozważyć, jak Polacy traktują swój język ojczysty, czy posługują się nim pięknie i poprawnie, czy mają szacunek do polszczyzny, czy wręcz przeciwnie i dlaczego – co w konsekwencji da odpowiedź na pytanie postawione w temacie;

c) praca nie może zawierać wulgaryzmów ani nikogo obrażać;

d) praca powinna być oddana jako sformatowany dokument Word (czcionka 13, Times New Romain, interlinia 1,5).


Każdy uczeń może wziąć udział w obu konkursach. Prace należy przesyłać na adres mailowy monikaplisecka@zsgoladkowo.eu do 12 marca 2021. Zostaną one ocenione przez komisję konkursową, a najlepsze z nich będą oczywiście nagrodzone.

Taką formę obchodów Miesiąca Języka Ojczystego zaakceptowała pani dyrektor Ewa Leszczyńska, która również zachęca Was do udziału w konkursach.


Organizatorki – Justyna Cieślak, Katarzyna Łebkowska, Monika Plisecka

Comentários


bottom of page