Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczych