Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

W dniu 23 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Na uroczystości obecni byli: pani dyrektor, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie. Ustępująca przewodnicząca Emilia Rej przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18. W podsumowywującej przemowie przypomniała zebranym o podejmowanych przedsięwzięciach, następnie podziękowała pani dyrektor, nauczycielom i swojemu zespołowi za cały okres współpracy.


W skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszli : Aleksander Śmietana, Kacper Sumiła, Zofia Pyrkosz, Dominik Rzewnicki oraz Wojciech Markowski. Przedstawieni zostali również nowi opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: pani Ewelina Frączkowska-Khadhraoui i pan Wiktor Kałużny. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Ewa Leszczyńska w obecności sztandaru i społeczności szkolnej odebrała uroczyste ślubowanie od nowego składu. Życzenia dobrej, owocnej współpracy przekazane przez panią dyrektor zakończyły spotkanie.