top of page

Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

W dniu 22 października 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości obecni byli: pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie. Ustępujący Przewodniczący Olek Śmietana przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019. W podsumowującej przemowie przypomniał zebranym o podejmowanych przedsięwzięciach, następnie podziękował dyrekcji, opiekunom, nauczycielom i swojemu zespołowi za cały okres współpracy. W skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszli : Kacper Osowiecki, Tomasz Grzywacz, Zofia Pyrkosz, Jacek Bandurski, Łukasz Górecki. Przedstawieni zostali również nowi opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: pani Anna Lusa i pani Agnieszka Oleszczuk. Na zakończenie uroczystości pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska w obecności sztandaru i społeczności szkolnej odebrała uroczyste ślubowanie od nowego składu. Życzenia dobrej, owocnej współpracy przekazane przez panią wicedyrektor zakończyły spotkanie.

コメント


bottom of page