Zarządzenie nr 94/2020 dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w