top of page

Zawodowcy poszerzają wiedzę

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pt.: „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym, w tym zasady sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwo w ramach MOL i domowego przetwórstwa w ramach aktualnych przepisów prawnych”.

W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas III i IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zajęcia w formie wykładu z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła pani Anna Lenart z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i ich przetwórstwa oraz możliwości uzyskania wsparcia na tego typu działalność. Na zakończenie była możliwość zadawania pytań i indywidualnych rozmów z prowadzącą.

Barbara Jusińska


コメント


bottom of page