top of page

Zebranie rady pedagogicznej – 3 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 12/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 12 lutego 2014 r.

Zarzadzenie 12

Comments


bottom of page