top of page

Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo” na I Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych

„SPOTKANIA NA POGRANICZU” to I Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych Szkół Rolniczych, który odbył się 24 maja 2013 roku w Sejnach. W przeglądzie udział wzięli instruktorzy, tancerze, śpiewacy, muzycy oraz animatorzy szkół rolniczych z Polski, Litwy i Białorusi.

Naszą Szkołę godnie reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, który wystąpił w składzie: Natalia Kroszkiewicz (I Tak), Patrycja Pawlikowska (IITw), Karolina Szczypińska (III Tż), Przemysław Ciskowski (II Tmr), Michał Kiliś (II Tmr) i Jarosław Leśnik (II Tmr).

Celem przeglądu była ochrona dziedzictwa narodowego terenów pogranicza polsko – litewsko – białoruskiego oraz poznanie kultur narodowych poprzez występy zespołów ludowych. Program obejmował korowód uczestników z orkiestrą miejską, występy mażoretek „Ladies” ze szkoły w Sejnach, wycieczki po Sejnach oraz spotkanie instruktorskie i oczywiście występy zespołów ludowych: • Zespołu Pieśni i Tańca „Sejny” • Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo” • Zespołu Ludowy ZSCKR Karolewo • Zespołu Szkoły Rolniczej z Vieisiejai (Litwa) • Zespołu Narodowy „Niva” z Grodna (Białoruś).

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo” wrócili do szkoły świadomi ocalenia od zapomnienia cennego dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej oraz z pamiątkową statuetką.

Monika Zielińska-Nowak


P1011047
bottom of page