Zestawienie egzaminów poprawkowych w dniu 26 sierpnia 2015 r.

popr