top of page

Zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na termin maj-lipiec 2015 roku dla KKZ

Zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na termin maj-lipiec 2015 roku

Absolwenci szkół, osoby uczęszczające na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe zamierzające przystąpić do egzaminu lub jego części składają deklaracje dyrektorowi komisji okręgowej w wersji papierowej (absolwenci dołączają oryginał świadectwa ukończenia szkoły) oraz logują się na stronie OKE w Warszawie do 25 stycznia 2015 r.

Po upływie wymienionych terminów żadne deklaracje i zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Słuchacze kursów: R.03. – Prowadzenie produkcji rolniczej 613003 Rolnik

Nazwa organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Golądkowie Golądkowo 41 G 06-120 Winnica

Data ukończenia kursu: zgodnie z wydanym zaświadczeniem

bottom of page