top of page

Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego

Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie biorący udział w projekcie „Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego (…)” zakończyli cykl 10-dniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Projekt jest realizowany od 01.06.2012 roku do 31.10.2013 roku przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w partnerstwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego z terenu całej Polski, prowadzących kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką, w oparciu o różnorodne tematycznie wypracowane programy doskonalenia praktycznego oraz ocena i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.


Zielone-swiatlo1

Comentarios


bottom of page