ZS CKR w Golądkowie organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady "Polska Wieś w Europie"