mlody-obywatel

Aktualności

Informacje o szkole

Zebranie rady pedagogicznej – 30 sierpnia 2016 r.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej budynku internatu odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Czas trwania zebrania ok. 1,5 godz. Po zebraniu zostanie przeprowadzone szkolenie BHP. SekretariatCzytaj więcej

UWAGA! NOWE ZASADY UISZCZANIA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I POBYT W INTERNACIE

Od roku szkolnego 2016/17 opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 8 dnia każdego miesiąca (wpłat można dokonywać również na konto szkoły). W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę stosownie do przepisów: Art. 42 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia … Czytaj więcej

Zespół Szkół w Golądkowie na Pride of Poland

image009

Tegoroczne Święto Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim, podobnie jak i poprzednie pokazało wielkie przywiązanie narodowe do koni. Polska historia budowana była „na koniu”, a wielkie formacje militarne pokazały całemu światu wielkość tych pięknych zwierząt. Pride of Poland w najstarszej państwowej stadninie w Polsce od wielu lat daje … Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczychCzytaj więcej

Absolwent Zespołu Szkół w Golądkowie uczestnikiem stażu zawodowego w Holandii

Mateusz Rzewnicki absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zakwalifikował się do odbycia rolniczego stażu zawodowego w ramach projektu „Agriculture Facilities- Education Opportunities” realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji zawodowych … Czytaj więcej

Zestawienie egzaminów poprawkowych w dniach 26 i 29 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej