top of page

Pracownicy szkoły

Kadra kierownicza

kk1_edited_edited_edited.jpg

Ewa Leszczyńska

Dyrektor

kk3_edited_edited_edited.jpg

Elżbieta Gocka

Główny księgowy

kk1_edited_edited_edited.jpg

Anna Kwiatkowska

Wicedyrektor

kk2_edited_edited.jpg

Elżbieta Tomczak

Kierownik Internatu

kk2_edited_edited_edited.jpg

Eliza Dembe-Stańczak

Kierownik praktycznej nauki zawodu

kk3_edited_edited.jpg

Krzysztof Wróblewski

Kierownik gospodarczy

Pracownicy pedagogiczni w roku szkolnym 2023/2024

mgr Tomasz Antczak - wychowawca w internacie

mgr Jolanta Błońska - matematyka

lek. wet. Emilia Borek - przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii

mgr Justyna Cieślak - język polski

mgr Eliza Dembe -Stańczak - doradztwo zawodowe/ przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Agnieszka Domańska - biologia/chemia

Ryszard Dudzic - przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Piotr Dzierżanowski  - wychowanie fizyczne

mgr inż. Ewelina Frączkowska-Khadhraoui - przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu

mgr Maria Gos - pedagog

mgr Anna Jałmużna - religia

mgr Katarzyna Jaszczak - religia

mgr Barbara Jusińska - przedmioty zawodowe z zakresu energetyki odnawialnej, przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr inż. Daniel Kamer - przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii

mgr Hanna Karłowicz - pedagog

mgr Marzena Kisiel - przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Sylwia Kobus - biologia

mgr Anna Kwiatkowska - wychowawca w internacie/ chemia

mgr inż. Adam Kwiatkowski - instruktor nauki jazdy ciągnikiem

Waldemar Lange - przedmioty zawodowe mechaniczne/instruktor nauki jazdy samochodem

mgr Paulina Leleń - historia/wychowawca w internacie

mgr Anna Lusa - fizyka/informatyka/podstawy energetyki

mgr Dariusz Lusa - muzyka

mgr Katarzyna Łebkowska - język polski/historia

mgr Małgorzata Marciniak - język rosyjski/język polski/wychowawca w internacie

mgr Urszula Molcan - historia/wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Nalewajk - matematyka

mgr Anna Osowiecka - biologia/geografia/energetyka odnawialna

mgr Aneta Pańkowska - język rosyjski

mgr Paweł Piekarski - zajęcia praktyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa                        

mgr inż. Paweł Pieńkosz -  przedmioty zawodowe z zakresu energetyki odnawialnej i agrotoniki

mgr Magdalena Piwowarczyk -Jaworska - język angielski

mgr Monika Plisecka - biblioteka/język polski

Stanisław Podlasiński - instruktor nauki jazdy samochodem/ciągnikiem

mgr inż. Anna Połomska - przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu

mgr Magda Prus -Zych - psycholog/wychowawca w internacie

Paweł Pychewicz - zajęcia praktyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Piotr Radwański - religia

mgr Grzegorz Sakowski - przepisy ruchu drogowego/instruktor nauki jazdy samochodem

mgr inż. Izabela Sieńkowska - przedmioty zawodowe z zakresu technologii żywienia

mgr Irena Skowronek - fizyka

mgr Marek Stańczak - przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Stępniewska - wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa/geografia

mgr Aneta Szczypińska - język angielski

mgr Grzegorz Szczypiński - wychowawca w internacie/wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Tomczak - jęz. angielski/wychowawca w internacie

mgr Aneta Wierzbicka - wychowawca w internacie

mgr Krzysztof Wiśniewski - przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr inż. Edyta Żychowska -  przedmioty zawodowe z zakresu technologii żywienia/chemia

Pracownicy niepedagogiczni
w roku szkolnym 2023/2024

Sekretariat:

mgr Wioletta Pychewicz – sekretarz szkoły

Dominika Wierzbicka - referent ds. administracyjnych

mgr Karolina Andruchewicz – starszy referent ds. administracyjnych

Główny księgowy:

mgr Elżbieta Gocka

Księgowość:

Anna Strzelczak – specjalista ds. księgowości

mgr Patrycja Hałas – samodzielny referent ds. księgowości

 

Kadry:

mgr Emilia Dyga – specjalista ds. kadr i płac

mgr Agata Sokołowska – samodzielny referent ds. administracyjnych

Kierownik gospodarczy:

Krzysztof Wróblewski

Kuchnia:

mgr Anna Paź – kucharz

Wioletta Ogrodnik – pomoc kuchenna

Jadwiga Pawlak – pomoc kuchenna

Aneta Szlubowska – intendent/magazynier

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Karpińska – robotnik do pracy lekkiej

Dorota Kornacka – robotnik do pracy lekkiej

Iwona Soliwoda – robotnik do pracy lekkiej

Beata Wydra – robotnik do pracy lekkiej

Dorota Żebrowska – robotnik do pracy lekkiej

Iwona Bakadi – robotnik do pracy lekkiej

Mariusz Kozłowski – kierowca

Sławomir Górecki – rzemieślnik

Robert Wiśniewski – rzemieślnik

bottom of page