top of page

Informacje dla Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

P. Agnieszka Włodarska - Przewodniczący

P. Jolanta Gajewska - Skarbnik

P. Ewelina Siemek - Sekretarz 

Komisja rewizyjna:

P. Anna Brodzka

P. Danuta Gajewska

 

 

Uprzejmie informujemy

Szanownych Państwa Rodziców, iż wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł. Jednocześnie informujemy, że składka jest dobrowolna. Opłatę można uiścić w kasie Rady Rodziców (pokój nr 28) bądź na rachunek bankowy:

80 8226 0008 2002 2000 0345 0001

Informacja o płatnościach

Uprzejmie informujemy, iż wszelkiego rodzaju płatności (za wyżywienie w internacie, duplikat świadectwa, duplikat legitymacji) należy wpłacać na rachunek bankowy szkoły.

Nr konta: 43 1010 1010 0047 0513 9134 0000

Wydanie duplikatu dokumentu nastąpi po przedłożeniu potwierdzenia wpłaty osobie zajmującej się sprawą.

bottom of page