top of page

Informacje dla Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

P. Mariusz Tański - Przewodniczący

P. Hanna Kosek - Skarbnik

 P. Katarzyna Ciecierska - Sekretarz 

Komisja rewizyjna:

P. Patrycja Piekut

P. Danuta Gajewska

 

 

Uprzejmie informujemy

Szanownych Państwa Rodziców, iż wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł. Jednocześnie informujemy, że składka jest dobrowolna. Opłatę można uiścić w kasie Rady Rodziców (pokój nr 28) bądź na rachunek bankowy:

80 8226 0008 2002 2000 0345 0001

Informacja o płatnościach

 

Informujemy, że płatności za wyżywienie w internacie szkolnym oraz duplikat świadectwa należy wpłacać na rachunek bankowy szkoły, nr konta:

43 1010 1010 0047 0513 9134 0000.

Natomiast wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej należy wpłacać na nr konta:

61 1010 1010 0047 0522 3100 0000.

Wydanie duplikatu dokumentu nastąpi po przedłożeniu potwierdzenia wpłaty osobie zajmującej się sprawą.

bottom of page