top of page

Spółdzielnia
Uczniowska Eureka

Spółdzielnia uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką  nauczyciela-opiekuna  i  działa  na  podstawie  statutu  uchwalonego  przez  Walne Zgromadzenie członków-założycieli (uczniów). Działa w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego.  Spółdzielczość  uczniowska  jest  świetnym  sposobem  na  kształtowanie  wśród uczniów postaw przedsiębiorczych. Przede wszystkim uczy pracy w grupie i odpowiedzialności za nią, uczy także samodzielności, szybkiego podejmowania decyzji, szacunku do pieniędzy, mądrego i racjonalnego inwestowania oraz strategicznego myślenia o przyszłości. Wymaga od uczniów postawy kreatywnej i zaangażowanej, przejawiania własnej inicjatywy, zmagania się z przeciwnościami i przezwyciężania ich.

W przeciwieństwie do teoretycznych zajęć z  przedsiębiorczości,  spółdzielczość  uczniowska  jest  doskonałą  formą  nauki  poprzez działanie.

Spółdzielnia Uczniowska Eureka funkcjonuje w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego od października 2016 roku i zajmuje się:

- prowadzeniem sklepiku,

- współpracą z samorządem uczniowskim,

- rozwojem zainteresowań spółdzielczych,

- troską o promocję spółdzielczości,

- rozwojem zainteresowań kulturalnych,

- działalnością ekologiczną,

- uspołecznieniem członków spółdzielni.

Do zadań, które na stałe wpisały się w plan pracy spółdzielni i realizowane są cyklicznie należą:

- jesienne wyjazdy do teatru,

- warsztaty bożonarodzeniowe – pieczenie pierniczków,

- wręczenie „szczęśliwych” długopisów na maturę dla członków spółdzielni – absolwentów szkoły,

- podsumowanie rocznej pracy Spółdzielni połączone z wycieczką.

 

Skład zarządu Spółdzielni:

Bartłomiej Sielski 3BT - prezes

Filip Makowski 2HTR- zastępca prezesa

Filip Nożewski 3BT- sekretarz

Rada Nadzorcza:

Krystian Wroniak 2HTR- przewodniczący

Kacper Ciecierski 3BT- zastępca przewodniczącego

Natalia Bogucka 1LTP - sekretarz

Opiekun spółdzielni: Barbara Jusińska

logo eureka.png
bottom of page