top of page

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie w celu zapewnienia uczniom jak najwyższego poziomu edukacji oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej od 2018 roku systematycznie przystępuje do konkursu w ramach Programu Erasmus+ i co roku wygrywa konkurs otrzymując pieniądze na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Nr projektu 2022.jpg
Nr projektu 2023.jpg

  • W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii.​

  • W roku szkolnym 2020/2021 zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji odbyła młodzież z kierunku technik architektury krajobrazu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie trzech kierunków kształcenia: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe do Grecji.

port1.jpg
w1.jpg
g3.jpg
g2.jpg
g1.jpg
ue.png
bottom of page