Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie w celu zapewnienia uczniom jak najwyższego poziomu edukacji oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej od 2018 roku systematycznie przystępuje do konkursu w ramach Programu Erasmus+ i co roku wygrywa konkurs otrzymując pieniądze na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

 

  • W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii.​

  • W roku szkolnym 2020/2021 zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji odbyła młodzież z kierunku technik architektury krajobrazu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie aż trzech kierunków kształcenia: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe do Grecji.

wochy_glowne_1625222126785.jpg

WYJAZD DO WŁOCH 2022 - INFORMACJE

ss.jpg

13 maja 2022

Włochy - dzień dwunasty

Tego dnia podsumowaliśmy nasze działania i kompetencje, które wzbogaciły naszą wiedzę zawodową. Otrzymaliśmy certyfikaty przygotowane...

tło333_edited.png
ss.jpg

12 maja 2022

Włochy - dzień jedenasty

Mechanizatorzy wykonywali podstawowe kalkulacje związane z prowadzeniem własnego gospodarstwa i eksploatacją maszyn. Dziewczęta z...

tło333_edited.png
ss.jpg

11 maja 2022

Włochy - dzień dziesiąty

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas pobytu w winiarni TENUTA DEL MONSIGNORE poznali historię prowadzenia tego...

tło333_edited.png
ss.jpg

11 maja 2022

Włochy - dzień dziewiąty

Mechanicy wykonywali dzisiaj prace na plantacji oliwek, a następnie udali się do International Garage 2 - autoryzowanego serwisu FIAT....

tło333_edited.png
ss.jpg

9 maja 2022

Włochy - dzień ósmy

Dziewczęta z żywieniówki podczas swojej dzisiejszej praktyki zostały przeszkolone z postepowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia...

tło333_edited.png
ss.jpg

8 maja 2022

Włochy - dzień siódmy

Dziś zwiedzaliśmy włoska perełkę - Wenecję. Miasto na wodzie i 100 wyspach. To gratka turystyczna. Wyruszyliśmy z portu Chioggia....

tło333_edited.png
ss.jpg

7 maja 2022

Włochy - dzień szósty

Tego dnia skierowaliśmy się do Loreto, miejscowości która znajduje się w prowincji Ankona nad Adriatykiem. Zwiedziliśmy sanktuarium Santa...

tło333_edited.png
ss.jpg

6 maja 2022

Włochy - dzień piąty

To już piąty dzień od kiedy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbywają projekt...

tło333_edited.png
ss.jpg

5 maja 2022

Włochy - dzień czwarty

W dniu dzisiejszym dziewczęta z tżiug zajmowały się obsługą baru w restauracji. Poszerzyły zakres swojej wiedzy i umiejętności dzięki...

tło333_edited.png
ss.jpg

5 maja 2022

Włochy - dzień trzeci

Trzeci dzień realizacji przebiega zgodnie z planem. Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy w poprzednich dniach poznawali...

tło333_edited.png
ss.jpg

4 maja 2022

Włochy - dzień drugi

Po przyjeździe i chwili odpoczynku nasi uczniowie odbyli zajęcia zapoznawcze z pracownikami firm w których odbywać będą praktyki i...

tło333_edited.png
ss.jpg

3 maja 2022

Włochy - dzień pierwszy

Uczniowie klas kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych biorą...

tło333_edited.png
ss.jpg

1 maja 2022

Kolejny staż zawodowy - tym razem Włochy

W niedzielę 1 maja 2022 r. kolejna grupa naszych uczniów rozpoczęła staż zawodowy w ramach programu ERASMUS+. Tym razem Włochy! Życzymy...

tło333_edited.png
ss.jpg

24 września 2021

Podsumowanie projektu nr 2020-1-PL01-078476 pt. "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej" - ERASMUS+

tło333_edited.png
ss.jpg

3 września 2021

Grecja 3 - dzień trzynasty

Ostatni dzień praktyk był dla uczniów wszystkich zawodów ogromnym wydarzeniem. Uczniowie weterynarii identyfikowali zachowanie zwierząt...

tło333_edited.png
ss.jpg

3 września 2021

Grecja 3 - dzień dwunasty

tło333_edited.png
ss.jpg

2 września 2021

Grecja 3 - dzień jedenasty

W dniu dzisiejszym uczniowie weterynarii oceniali pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i towarzyszących, uczniowie Technik Żywienia i...

tło333_edited.png
ss.jpg

2 września 2021

Grecja 3 - dzień dziesiąty

Dziś uczniowie weterynarii zaznajomili się z technologiami w rybołówstwie morskim, uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych...

tło333_edited.png
ss.jpg

1 września 2021

Grecja 3 - dzień dziewiąty

W dniu dzisiejszym uczniowie weterynarii udzielali zwierzętom pomocy przedlekarskiej, uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych...

tło333_edited.png
ss.jpg

31 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień ósmy

Uczniowie wszystkich kierunków uczestniczyli w całodniowej wyciecze na wyspę Skhiatos, gdzie poznali grecką kulturę, sztukę i tradycję,...

tło333_edited.png
ss.jpg

29 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień siódmy

Uczniowie wszystkich kierunków uczestniczyli w całodniowej wyciecze do Greckich Meteorów, gdzie poznali grecką kulturę, sztukę i...

tło333_edited.png
ss.jpg

28 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień szósty

Uczniowie oprócz planowych zajęć uczestniczyli w wyciecze do Starego Pantaleimonu, gdzie poznali grecką kulturę, sztukę i tradycję, oraz...

tło333_edited.png
ss.jpg

26 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień piąty

Uczniowie weterynarii wykonywali diagnostyczne badania obrazowe – rtg, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) w...

tło333_edited.png
ss.jpg

26 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień czwarty

Uczniowie weterynarii wykonywali diagnostyczne badania obrazowe – rtg, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) w...

tło333_edited.png
ss.jpg

24 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień trzeci

tło333_edited.png
ss.jpg

24 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień drugi

Po przyjeździe i chwili odpoczynku nad morzem nasi uczniowie ze wszystkich kierunków odbyła zajęcia zapoznawcze z pracownikami firm w...

tło333_edited.png
ss.jpg

22 sierpnia 2021

Grecja 3 - dzień pierwszy

W sobotę 26 sierpnia 2021 r. kolejna grupa naszych uczniów rozpoczęła staż zawodowy w Grecji w ramach programu ERASMUS+. Życzymy Wam...

tło333_edited.png
ss.jpg

24 czerwca 2021

Podsumowanie ERASMUS+ - praktyki zawodowe w Unii Europejskiej

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie kształcący się w zawodach technik mechanizacji...

tło333_edited.png
ss.jpg

14 maja 2021

Grecja 2 - dzień jedenasty

Nadszedł nieunikniony koniec projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej”. Podczas ostatniego dnia przyszli Technicy Weterynarii,...

tło333_edited.png
ss.jpg

13 maja 2021

Grecja 2 - dzień dziesiąty

To już dziesiąty dzień projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej”, a uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im....

tło333_edited.png
ss.jpg

12 maja 2021

Grecja 2 - dzień dziewiąty

Koniec naszych praktyk zbliża się nieubłaganie, dlatego wykorzystujemy nasz czas jak tylko możemy! Uczniowie Zespołu Szkół Centrum...

tło333_edited.png
ss.jpg

12 maja 2021

Grecja 2 - dzień ósmy

Poniedziałek oznacza powrót do pracy, dlatego uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w...

tło333_edited.png
ss.jpg

10 maja 2021

Grecja 2 - dzień siódmy

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie spędzili w Grecji już tydzień! Po kilku...

tło333_edited.png
ss.jpg

10 maja 2021

Grecja 2 - dzień szósty

tło333_edited.png
ss.jpg

7 maja 2021

Grecja 2 - dzień piąty

To już piąty dzień od kiedy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbywają projekt...

tło333_edited.png
ss.jpg

7 maja 2021

Grecja 2 - dzień czwarty

Czwarty dzień projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej...

tło333_edited.png
ss.jpg

6 maja 2021

Grecja 2 - dzień trzeci

Podczas trzeciego dnia projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im....

tło333_edited.png
ss.jpg

5 maja 2021

Grecja 2 - dzień drugi

tło333_edited.png
ss.jpg

5 maja 2021

Grecja 2 - dzień pierwszy

Nasi maturzyści zmagają się z egzaminami, a tymczasem uczniowie klas kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i...

tło333_edited.png
ss.jpg

30 kwietnia 2021

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej"

tło333_edited.png
ss.jpg

20 kwietnia 2021

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji uczniów - ERASMUS+

tło333_edited.png
ss.jpg

19 marca 2021

„Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” - ERASMUS+

W dniu 18 marca 2021 odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i udało im się...

tło333_edited.png
ss.jpg

10 marca 2021

Ogłoszenie - ERASMUS+

tło333_edited.png
ss.jpg

3 marca 2021

Uzyskanie Akredytacji w ramach Programu Erasmus+

Chcielibyśmy z radością ogłosić, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 26.02.2021 r....

tło333_edited.png
ss.jpg

25 lutego 2021

Ogłoszenie ERASMUS+

tło333_edited.png
ss.jpg

5 lutego 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ - ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

tło333_edited.png
ss.jpg

7 października 2020

Podsumowanie projektu ,,Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe „

tło333_edited.png
ss.jpg

17 września 2020

Grecja 1 - dzień jedenasty

Podczas dzisiejszej praktyki instalatorzy powtórzyli wiadomości z zakresu posługiwania się narzędziami i sprzętem do montażu urządzeń i...

tło333_edited.png
ss.jpg

17 września 2020

Grecja 1 - dzień dziesiąty

Dzisiaj nasi energetycy zwiedzali farmę wiatrową PSAROMYTA. Jest to farma składająca się z 12 turbin o mocy 3.2 MW każda, usytuowanych na...

tło333_edited.png
ss.jpg

16 września 2020

Grecja 1 - dzień dziewiąty

Grecja przywitała nas dzisiaj temp. 36 stopni C. Pomimo tak upalnej pogody działamy dalej. Instalatorzy opracowywali dzisiaj wskaźniki...

tło333_edited.png