Zespół Pieśni i Tańca „”Golądkowo”

Wizytówką kulturalną Zespołu Szkół w Golądkowie jest Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, który istniał już w początkach lat sześćdziesiątych. Pierwszych członków zespołu tańca uczyła Zofia Wrzeszcz (nauczycielka rachunkowości). Kolejnym kierownikiem artystycznym zespołu był Witold Jarmul, a opiekunem Henryk Śliwiński (nauczyciel języka polskiego).

zpit1     zpit2

zpit3

zpit4

W 1979 r. kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu został Bonifacy Kozłowski. Zespół był znany ze swoich występów nie tylko w województwie i w kraju, ale również poza jego granicami. Swoimi występami uświetnił wiele ważnych wydarzeń i imprez organizowanych na różnych szczeblach. Prezentował swoje programy na antenie Polskiego Radia oraz koncertował w Telewizji Polskiej.

zpit5

Zespół prezentuje autentyczny folklor regionu Puszczy Białej. W repertuarze artystycznym posiada także pieśni i tańce z Mazowsza Północnego i Kurpiowskiej Puszczy Zielonej (Fafur, Olender, Stara Baba, Konik, Oberek, itd.).

zpit6

Od września 2009 r. do kwietnia 2010 r.Zespół prowadziła Aneta Nowacka, a opiekę koordynatorską sprawowała Katarzyna Łebkowska (nauczycielka języka polskiego). W tym okresie zostały odnowione stroje ludowe.

                    zpit10          zpit9

                    zpit8          zpit7

Zespół występował podczas wielu imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Domu Polonii w Pułtusku Zespół Pieśni i Tańca zajął IV miejsce, zaś na Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Poświętnem zajął miejsce II.

Opiekę nad Zespołem sprawuje Magdalena Stępniewska i Monika Zielińska-Nowak. Choreografami zespołu są: Justyna Godlewska i Sylwester Chojnacki.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo” podczas Dnia Patrona Szkoły w 2013 r.