top of page
logo-smp-certyfikacja.png

Jesteśmy w programie - Szkoła Myślenia Pozytywnego!


Nasza szkoła dołączyła do bardzo wielu placówek oświatowych w Polsce realizujących ogólnokrajowy program certyfikacyjny „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, stworzony przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów, oraz nauka, jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie.

Przystępując do tego programu byliśmy przeświadczeni, że będzie to dla naszej społeczności szkolnej roczna przygoda ukierunkowana na pracę nad dbaniem o swoje zdrowie, o siebie i swoje otoczenie, a także na pracę nad otwartością, empatią i zrozumieniem. Projekt Szkoły Myślenia Pozytywnego w swoich założeniach obejmuje nie tylko uczniów, ale również kadrę pedagogiczną i rodziców, ucząc ich uważności na siebie i innych, pokazując, jak budować i dbać o relacje, wspierać motywację, a co za tym idzie podnosić samoocenę i otwierać się na zmianę i rozwój.

 

W ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego mamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych. Uczniowie wraz z wychowawcami i koordynatorami projektu w każdym miesiącu realizują szereg wyzwań. Każdy miesiąc to nowe zadania, nowa tematyka i nowe możliwości kreatywnego działania.

bottom of page