top of page

6 miejsce w Polsce Mariusza Wóltańskiego w Konkursie wiedzy o ergonomii i bhp w rolnictwie

Dnia 10 kwietnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie odbył się finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W składzie Centralnej Komisji Konkursowej znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji miesięcznika AGROmechanika oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Mariusz Wóltański – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej z Golądkowa zajął 6 miejsce w Polsce. Jest to wysoka pozycja na liście z uwagi na liczbę uczestników, których w tym roku wyniosła 109.

Poziom zadań konkursowych wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą z mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie.

W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali testy, dla opiekunów została zorganizowana sesja plenarna. Wykład wprowadzający pt. „Technologiczne i techniczne aspekty przechowywania owoców” wygłosił dr hab. Michał Sypuła. Kolejne referaty wygłosili sponsorzy konkursu z firmą Bayer CropScience oraz Fortis Technology.

Nagrodami w konkursie były indeksy na kierunki studiów oferowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz roczne stypendia o wartości 500 zł i 300 zł.

Mariusz jest jednym z wielu wyjątkowo uzdolnionych uczniów szkoły w Golądkowie. W obecnym roku szkolnym został już laureatem takich konkursów jak: „III Konkurs wiedzy z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej UE, Polityki Spójności oraz ekologii i przedsiębiorczości””, „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom”.

Koordynatorem konkursu ze strony szkoły był Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych.


11160524_758084807643532_64119794_n

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page