top of page

Absolwent Zespołu Szkół w Golądkowie uczestnikiem stażu zawodowego w Holandii

Mateusz Rzewnicki absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zakwalifikował się do odbycia rolniczego stażu zawodowego w ramach projektu „Agriculture Facilities- Education Opportunities” realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.

Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji zawodowych 22 młodych uczniów i absolwentów szkół o profilu rolniczym z terenu województwa warmińsko – mazurskiego poprzez zdobycie doświadczenia na 3 miesięcznym stażu na plantacjach rolnych w Holandii. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką miejsca pracy oraz zdobędą konkretne kwalifikacji jak metody zakładania i likwidacji plantacji oraz techniki wykorzystywane w pracach pielęgnacyjnych przy roślinach. Kolejnym celem jest zwiększenie wśród uczestników sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz poznanie słownictwa branżowego niezbędnego do pracy i życia w obcym kraju.

Projekt „Agriculture Facilities – Education Opportunities” opracowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej finansowany jest ze środków Programu Erasmus +.

Życzymy Mateuszowi powodzenia.

Comments


bottom of page