top of page

Bydgoszcz: seminarium – Europa Środkowa 2014-2020

W dniu 5 czerwca 2013 r. W Bydgoszczy Tomasz Antczak – koordynator do spraw współpracy zagranicznej i projektów międzynarodowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wraz ze stażystą Pawłem Blochem uczestniczyli w Seminarium Informatycznym , którego tematem była „Współpraca transnarodowa w obszarze Europy Środkowej. Patronami tego spotkania był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej „ Central Europe” oraz „Unia Europejska”

Tematem regionalnego seminarium informacyjno-konsultacyjnego była przyszłość Programu Europa Środkowa 2014-2020. Celem spotkania było pokazanie dorobku transnarodowej współpracy przez prezentację projektów realizowanych przy udziale instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego. Seminarium składało się z szeregu wystąpień, mających ukazać postępy prac związanych z projektem „Central Europe”.

Na spotkaniu przedstawiono wiele ciekawych prezentacji, ukazujących programy prowadzone przez różne organizacje oraz instytucje, a także efekty wdrażania ich w życie. To Bydgoskie wydarzenie miało zachęcić kolejnych petentów do wzięcia udziału w następnym programie przedstawionym przez panią Monikę Strojecką- Gevorgyan, przedstawicielkę Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, który jest przygotowywany na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat programu „Central Europe” na stronie : http://www.central2013.eu/


DSC00099

Comments


bottom of page