Dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie na rok 2013.

Dokumenty:

  1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2. informacja z sesji

  3. ogloszenie

  4. siwz_olej_opalowy

  5. zal._1_formularz_oferty

  6. zal_2_-_oswiadczenie_z_art_22

  7. zal_3_-_oswiadczenie_art_24

  8. zalacznik_nr_4_do_siwz

  9. zalacznik_nr_5_do_siwz

  10. zal_6_umowa