top of page

Dyżury uczniów w szatni

Od 9 października uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie pełnią dyżury w szatni, co wiąże się z niedawno wprowadzonym obowiązkiem zmiany obuwia. Kwestia ta została skonsultowana z nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. To nowe zadanie dla uczniów niesie ze sobą wiele korzyści. Na pewno pomoc młodzieży jest dużym ułatwieniem dla pań pracujących w szatni. Dla uczniów to świetna okazja do włączenia się we wspólne dbanie o porządek w szkole i nauka odpowiedzialności za wywiązywanie się z powierzonych zadań. To także możliwość zauważenia tego, na co nie zawsze zwraca się uwagę, wchodząc do szkoły i z niej wychodząc: jak wiele pracy kosztuje utrzymanie jej w należytym i miłym dla oka porządku.

Wszystkie zasady uczniowskich dyżurów są zapisane w stosownym regulaminie, który uczniowie znają i którego przestrzegają – dzięki temu podjęta inicjatywa sprawdza się znakomicie. Dyżury rozpoczęli najstarsi, a więc ci, którzy mogą i powinni dawać przykład – uczniowie klas maturalnych. Po nich obowiązki dyżurnych przejmować będą uczniowie młodszych klas, zgodnie z kolejnością na liście. Jeden uczeń pełni dyżur i przebywa w szatni przez cały dzień – do momentu, w którym wg planu kończy lekcje – po czym w sekretariacie zdaje relację z przebiegu dyżuru. Jeżeli ma zapowiedziany sprawdzian, oczywiście wraca na lekcję, aby go napisać. Obowiązkiem ucznia jest dowiedzieć się, jakie zagadnienia były omawiane na zajęciach i uzupełnić wiedzę – dodatkowo więc ćwiczona jest umiejętność organizacji, kontroli i panowania nad różnymi zadaniami, z których należy się wywiązywać. Tym sposobem porządek przekracza próg  szatni, a staje się ogólną zasadą szkolnego życia.

Commenti


bottom of page