top of page

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej jest to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia w sposób szczególny podkreśla się pracę i codzienny trud nauczycieli.  Jest to również okazja do wspólnego świętowania.

Tym razem nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi z Zespołu Szkół w Golądkowie spotkali się w gościnnych progach Ośrodka Charytatywno – Szkoleniowego Caritas w Popowie. W uroczystości wziął udział poseł Henryk Kowalczyk – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Robert Jakubik –zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW oraz Marusz Kowalewski – wójt gminy Winnica. Nie zabrakło również przedstawicieli związków zawodowych: Pani Marii Korbal – Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP oraz pani Jolanty Siejbik – Przewodniczącej  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, a także emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie dyrektor Ewa Leszczyńska.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Zasłużony dla rolnictwa, którą z rąk ministra Henryka Kowalczyka otrzymali:

 1. Pani Agata Woźniak

 2. Pani Anna Lusa

 3. Pani Magdalena Stępniewska

 4. Pani Monika Zielińska- Nowak

 5. Pan Marek Grochowski

 6. Pani Emilia Dyga

Z kolei dyrektor Ewa Leszczyńska za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania wyróżniła nagrodą dyrektora następujących nauczycieli:

 1. Panią Wicedyrektor  Annę Kwiatkowską

 2. Panią Kierownik PNZ  Elizę Dembe-Stańczak

 3. Pana Piotra Dzierżanowskiego

 4. Panią Annę Jałmużna

 5. Panią Barbarę Jusińską

 6. Pana Wiktora Kałużnego

 7. Panią Hannę Karłowicz

 8. Pana Pawła Pieńkosza

 9. Panią Magdę Prus – Zych

 10. Pana Grzegorza Szczypińskiego

 11. Pana Łukasza Żychowskiego

Nagrodę dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi:

 1. Pan Kierownik Krzysztof Wróblewski

 2. Pani Sekretarz Wioletta Pychewicz

 3. Pani Patrycja Hałas

 4. Pani Iwona Tomczyk

 5. Pani Dorota Kornacka

 6. Pani Wioletta Ogrodnik

 7. Pan Robert Wiśniewski

 8. Pan Sławomir Górecki


28

Commentaires


bottom of page