top of page

Dzień Patrona Szkoły

5 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Patrona Szkoły, którym jest Jadwiga Dziubińska. To zaszczytne imię nadane zostało szkole w 1984 roku. Przez wszystkie lata, każdego roku społeczność szkolna spotyka się, aby przypomnieć sylwetkę patronki i jej zasługi dla oświaty rolniczej.

Myślą przewodnią tegorocznej uroczystości było pokazanie, że szkoła jest dobrym naśladowcą idei , które przyświecały życiu i działalności Jadwigi Dziubińskiej. Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Minister Henryk Kowalczyk- Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów; Mariusz Kowalewski- wójt gminy Winnica; Wioletta Zawadzka – kierownik GOPS w Winnicy; Magdalena Krokwińska – kierownik biura powiatowego ARiMR w Golądkowie; Maria Korbal – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku i podinspektor Andrzej Jabłoński- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Patronka szkoły działała na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego. Ważne było dla niej kultywowanie tradycji i kultury, pokazywanie tego, co w tym środowisku jest najlepsze, najładniejsze. Dla społeczności naszej szkoły jest to również bardzo ważne. Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, który wystąpił podczas uroczystości jest tego najlepszym przykładem. W życiu patronki szkoły praca społeczna, udzielanie się na rzecz innych ludzi odgrywało wielka rolę. Wielu uczniów naszej szkoły chcąc ją naśladować, aktywnie włącza się pracę samorządu uczniowskiego. Dzień Patrona Szkoły był okazją do złożenia uroczystego ślubowania przez nowy skład rady samorządu.

Podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania dla osób i instytucji, które wspierają działania naszej szkoły.

W części artystycznej uczniowie przedstawili scenkę, ukazującą zasługi Jadwigi Dziubińskiej, uzasadniając tym samym, dlaczego trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla szkoły.

Hanna Karłowicz


imagekk001
imagekk002
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk010
imagekk011
imagekk012
imagekk013
imagekk014
imagekk015
imagekk016
imagekk017
imagekk018
imagekk019
imagekk020
imagekk021
imagekk022
imagekk023
imagekk024
imagekk025
imagekk026
imagekk027
imagekk028
imagekk029
imagekk030
imagekk031
imagekk032
imagekk033
imagekk034

bottom of page