top of page

Dzień Patrona Szkoły – pokazy sztuki kulinarnej ,,Ekologia na polskim stole”

12 grudnia 2018 po raz kolejny obchodziliśmy uroczyście Dzień Patronki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie – Jadwigi Dziubińskiej. Dlaczego? Ponieważ „Wielkie są jej zasługi dla wsi i młode pokolenie powinno wiedzieć, jak szła oświata i kultura na wieś, kto pierwszy wytyczał jej kierunek. (Joanna Niećkowa – uczennica – o Jadwidze Dziubińskiej – nauczycielce)”.

W tym roku uroczystość przebiegała dwuetapowo. Od rana w pracowniach gastronomicznych i obsługi gości oraz w sali konferencyjnej internatu toczyły się działania związane z konkursem kulinarnym „Ekologia na polskim stole”. W pokazach sztuki kulinarnej wzięły udział 4-osobowe zespoły uczniów ze wszystkich klas gastronomicznych oraz uczniowie obsługujący. Uczestnicy byli z uwagą obserwowani i oceniani przez znamienitych gości zasiadających w jury reprezentujących następujące instytucje:

– panie Marzena Kowalczyk i Izabela Lis – Hotel Narvil w Serocku;

– pan Michał Kisiel – dyrektor Domu Polonii w Pułtusku;

– pan Andrzej Kołodziejczyk – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W pracach jury uczestniczyła również pani Ewa Jaworska – przewodnicząca Rady Rodziców. Obecna była także redaktor naczelna „Tygodnika Pułtuskiego” – pani Ewa Dąbek, która utrwalała zarówno przebieg konkursu kulinarnego, jak i dalszy ciąg uroczystości.

Nad kulinarną częścią przedsięwzięcia organizacyjnie i merytorycznie czuwały: kierownik praktycznej nauki zawodu – pani Eliza Dembe-Stańczak oraz nauczycielki przedmiotów gastronomicznych – panie Izabela Pniewska, Dorota Szymczuk i Edyta Żychowska. Konkurs był wydarzeniem przygotowanym z dużym smakiem – zarówno pod względem kulinarnym, jak i estetycznym, co poświadczają opinie członków jury i wykonane zdjęcia. Duże umiejętności uczestników konkursu zostały zauważone i docenione przez potencjalnych pracodawców – można powiedzieć, że ponownie, gdyż często po zakończonych praktykach zawodowych nasi uczniowie pozostają i pracują w miejscach, gdzie te praktyki odbywali.

Dalsza część uroczystości Dnia Patronki przebiegała na sali gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: pan Robert Wróblewski – wójt gminy Winnica, pani Wioletta Zawadzka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy, pani Jadwiga Chorzela – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy, pani Magdalena Krokwińska – kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Golądkowie, pan Jarosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku. Tam, w obecności sztandaru, po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez panią dyrektor Ewę Leszczyńską przypomnieliśmy sobie dokonania Jadwigi Dziubińskiej. Przedstawiciele uczniów (Anna Ostaszewska – IV ta i Tomasz Chodyna – III tmria) złożyli kwiaty przed popiersiem Patronki. Myślą przewodnią spotkania była idea patronatu – inspirująca rola osoby patrona w różnych, często na szeroką skalą zakrojonych działaniach. Jadwiga Dziubińska jest patronką naszej szkoły – ale jest też patronką oświaty rolniczej w ogóle. To właśnie ona w pierwszych latach niepodległości patronowała wszelkim działaniom podejmowanym na wsi i dla wsi. To ona, jako jedna z ośmiu pierwszych kobiet – posłanek II RP doprowadziła do uchwalenia ustawy o ludowych szkołach rolniczych. Przywołaliśmy ten doniosły fakt, odczytując fragmenty jej przemówień sejmowych. Zwróciliśmy również uwagę na to, jak zmieniała się wieś, jaką drogę przeszła od trudu i znoju pracy na roli do dzisiejszej nowoczesności upraw i hodowli. Powiedzieliśmy o pięknie wiejskiego krajobrazu, ucieczce do natury w gospodarstwach agroturystycznych – i ponownie poruszyliśmy kwestię ekologii. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska ogłosiła wówczas wyniki konkursu kulinarnego „Ekologia na polskim stole”. Przedstawiały się one następująco:

– wyróżnienie dla klasy II tżiug za sakiewki z kaszą jaglaną i wędzonym serem;

– III miejsce dla klasy IV tżiug za burgery z kaszy jaglanej z burakiem czerwonym;

– II miejsce dla klasy III tżiug za strogonowa warzywnego z bułkami pszennymi;

– I miejsce dla klasy I tżiug za placek brokułowy w osnowie buraka czerwonego.

Wszystkie zespoły otrzymały cenne nagrody ufundowane przez instytucje wymienione na wstępie. Pani dyrektor podkreśliła, że nagrody są cenne nie tylko materialnie, ale przede wszystkim wynagradzają wysiłek włożony w wykonanie zadania i zachęcają do dalszego rozwoju. W części artystycznej poświęconej Jadwidze Dziubińskiej wystąpili następujący uczniowie: Klaudia Adamczewska (I tżiug), Roksana Adamczewska (I tak), Martyna Jastrzębska (I tak), Wiktoria Syska (I tw), Piotr Orłowski (I tmria), Wojciech Markowski (I tuiseo), Edyta Rulka (III tak), Magdalena Radulska (III tw), Tomasz Chodyna (III tmria). Obsługą sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego zajmowali się Tomasz Chodyna i Kacper Sumiła (III tmria). Uczniowie przygotowali wystąpienie pod kierunkiem nauczycielek: pani Katarzyny Łebkowskiej, pani Małgorzaty Marciniak, pani Moniki Pliseckiej i pani Elżbiety Tomczak.

Monika Plisecka

Comments


bottom of page