top of page

"Jadwiga Dziubińska patronuje nam..."

7 lutego odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, a mianowicie Dzień Patronki. Tym razem jeszcze bardziej szczególny niż zwykle, bo w Roku Jubileuszowym, w stulecie powstania szkoły w Golądkowie i w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin Jadwigi Dziubińskiej. Uroczystość poprowadzili: Piotr Florczyk, uczeń klasy piątej, który już niedługo będzie absolwentem szkoły oraz uczennica klasy pierwszej – Weronika Groszkiewicz, rozpoczynająca edukację w Golądkowie i poznawanie Patronki.

Ze zbioru wspomnień o Jadwidze Dziubińskiej zostały wybrane świadectwa osób, które ją znały, uczyły się pod jej kierunkiem lub z nią współpracowały. Pięknie przeczytane przez Dawida Szlubowskiego i Julię Tomaszewską, stały się podstawą części artystycznej oraz odpowiedzią na zadane przez prowadzących pytania: jaka była Jadwiga Dziubińska i co jej zawdzięczamy? Wplecione w te wspomnienia słowa poezji – wspaniale recytowanej przez Katarzynę Zadruską, Darię Tańską i Damiana Napiórkowskiego – pozwoliły zadumać się nad różnymi obliczami wsi. Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru, nie mogło także zabraknąć pieśni szkoły (z niej pochodzą słowa będące tytułem tego tekstu), do wykonania której grupę uczennic przygotował pan Tomasz Antczak. Zaśpiewały dziewczęta: Daria Tańska, Maja Tańska, Anna Skura, Maria Sosnowska, Julia Śmietana.

Ponieważ Patron to symboliczny opiekun, cieszyliśmy się ogromnie z przybycia pracodawców współpracujących ze szkołą, dzięki którym jakość kształcenia w poszczególnych zawodach może stale wzrastać. Swoją obecnością zaszczycili nas i podziękowania usłyszeli:

·        dyrektor Domu Polonii w Pułtusku – Stowarzyszenie "Wspólnota Polska” – pan  Michał Kisiel;

  • prezes zarządu Hotelu Nosselia – pan Andrzej Przeniosło;

  • dyrektor ds. produkcji warzyw Gospodarstwa AGRARNA AR – pan Vasyl Kunynets; 

  • kierownik do spraw produkcji warzyw Gospodarstwa AGRARNA AR – pan Sławomir Hablutzel;

  • specjalista ds. rekrutacji  AGRARNA AR – pani  Martyna Pilińska;

  • kierownik sprzedaży indywidualnej Hotel Narvil – pan Paweł Kowalczyk;

  • dyrektor zakładu ROLMECH SP. Z O.O.  w Winnicy – pan Zbigniew  Chyliński; 

  • HR Manager  firmy MARDOM – pani  Joanna Groszkowska .

Obecni byli także przewodniczący Rady Rodziców, pan Mariusz Tański oraz przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, pani Jolanta Siejbik.

Podczas spotkania pani dyrektor Ewa Leszczyńska poprosiła o ogłoszenie wyników dwóch konkursów zorganizowanych z okazji Dnia Patronki. Pani Barbara Jusińska przedstawiła laureata konkursu literackiego „Moje spotkanie z Jadwigą Dziubińską” – został nim Mikołaj Stańkowski. Pani Paulina Leleń przedstawiła zaś laureata konkursu wiedzy o Patronce, którym okazał się Antoni Szajewski. Uczniowie Ci razem z panią wicedyrektor Anną Kwiatkowską złożyli kwiaty pod popiersiem Patronki.

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, a zakończyła się widowiskowym występem uczennic z flagami. Zatańczyły: Wiktoria Czubryt, Weronika Ludwicka, Maria Sosnowska, Julia Śmietana, Weronika Gorczyńska, Maja Napiórkowska, Zofia Burdalska i Emilia Ostaszewska. Była to jeszcze jedna okazja do uczczenia postaci Patronki. Dziewczęta do występu przygotowała pani Magdalena Stępniewska.

Mamy nadzieję, że społeczność szkolna oraz goście zaproszeni na uroczystość wyszli z niej z przeświadczeniem, że Jadwiga Dziubińska to wielka postać, o której warto pamiętać i z której dokonań wciąż warto czerpać.

Dzień Patronki przygotowali: Monika Plisecka, Paulina Leleń i Daniel Kamer.

 


Comments


bottom of page