top of page

Ekonomiczny sukces

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie Grzegorz Ludwisiak i Damian Sadowski w dniu 2 grudnia 2015 r. wzięli udział, w organizowanej już po raz kolejny przez Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Zakres tematyczny olimpiady obejmował zagadnienia związane z gospodarką rynkową, popytem i podażą, przyczynami i skutkami bezrobocia, dobrami komplementarnymi i substytucyjnym oraz PKB i zagadnieniami związanymi z deficytem budżetowym i długiem publicznym. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich powiatów ciechanowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, mławskiego i makowskiego. Wzięło w niej udział ok. 150 uczniów. Konkurs został podzielony na dwa etapy. Do następnego etapu, który odbędzie się 20 stycznia 2016 roku, zostało zakwalifikowanych 50 uczestników. W gronie tych 50-ci znaleźli się również nasi uczniowie co należy uznać za sukces z uwagi na konieczność wykazania się dosyć rozległą wiedzą ekonomiczną.


image005

Comentarios


bottom of page