top of page

Gala Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Goląd

27.04.2017 r. w naszej szkole gościliśmy 3-osobowe zespoły uczniowskie z opiekunami – reprezentacje poszczególnych gimnazjów z powiatu pułtuskiego. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku w ramach uroczystej Gali został zorganizowany Turniej Wiedzowo – Rowerowy.

st. asp. Wiesław Rupiński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku nadzorował turniej osobiście. W tych działaniach pomagali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, st. sierż Robert Czyżewski, st. asp. Marek Filipiak oraz asp. Dariusz Bobowski. Wszystkie działania były szczegółowo zaplanowane i nadzorowane przez st. sierż. Milenę Kopczyńską – Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Zwycięzcami Turnieju Wiedzowo – Rowerowego została reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Obrytem. II miejsce zdobyła reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, III miejsce reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach.

Gala Bezpieczeństwa była podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym” do którego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przystąpił. Podczas Gali nastąpiło również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”, ogłoszonego w ramach projektu.

  1. miejsce zdobyła Gabriela Bala z Publicznego Gimnazjum w Obrytem,

  2. miejsce Nikola Dyga, również z Publicznego Gimnazjum w Obrytem;

  3. miejsce Alicja Jaskulska, z Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Bp. Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku;

Wszystkie prace plastyczne, które zostały zgłoszone do konkursu będą wykorzystane do stworzenia kalendarza na nowy rok szkolny promującego idee bezpieczeństwa i działania projektowe.

Uczestnicy Gali mogli dodatkowo dowiedzieć się o zajęciach warsztatowych prowadzonych przez uczniów ZS CKR w Golądkowie w różnych placówkach oświatowych, stworzonych ulotkach dla poszczególnych grup wiekowych, ale również uczestniczyć w ciekawym spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Pułtusku. Spotkanie to poprowadzili pan Paweł Mieczkowski i pan Tomasz Kaczmarczyk.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie nagrody ufundowane przez Honorowych Partnerów projektu „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Podziękowania składamy:

  1. Panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów;

  2. Panu Mariuszowi Kowalewskiemu – Wójtowi Gminy Winnica, oraz

  3. Pani Annie Katarzynie Gwoździk – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za wspólne bycie, z dbałością o bezpieczeństwo w szerokim wymiarze.

Koordynatorzy projektu: Magda Prus-Zych, psycholog Marek Grochowski, wykładowca, instruktor nauki jazdy


imagekk036

Comments


bottom of page