top of page

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

  1. Dariusz Jałmużna – Komendant Gminny OSP w Winnicy

  2. Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica

  3. Anna Nalewajk

  4. Magdalena Stępniewska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku do eliminacji gminnych OTWP wytypowano 17 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz dogrywki ustnej kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Kacper Siemek – uczeń klasy III TA/THK

  2. Aleksandra Chwastowska – uczennica klasy III TA/THK

  3. Natalia Chodyna – uczennica klasy I TAK/TW

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP.

Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


imagekk008

Comments


bottom of page