top of page

Golądkowo kuźnią młodych przedsiębiorców

Od września Zespół Szkół w Golądkowie realizuje projekt „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Uczestniczy w nim 47 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Liderem i koordynatorem projektu jest ZSCKR w Janowie. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Podczas zajęć warsztatowych opracują również własny biznes plan, który będzie jednocześnie pracą konkursową. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Comments


bottom of page