top of page

GOLĄDKOWO LAUREATEM MKK NA TARGACH POL-ECO W POZNANIU

Ideą konkursu i Kongresu Klimatycznego było zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

Uczniowie II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zostali laureatami konkursu MKK. Przedstawili swój punkt widzenia oraz oczekiwania promując i zachęcając do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Na przygotowanym filmie uczniowie ukazali problem nadmiernej produkcji dwutlenku węgla CO2 przez człowieka oraz dokonali przeglądu nowoczesnych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Film z przesłaniem klimatycznym linkความคิดเห็น


bottom of page