top of page

Golądkowo przywitało wiosnę - Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

21 marca, zgodnie z kalendarzem wydarzeń szkolnych, został zorganizowany Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. W tym roku temat bezpieczeństwa był dość mocno zaakcentowany i dotyczył wielu aspektów. Uczniowie mogli wziąć udział w zmaganiach związanych z wiedzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wiedzą dotyczącą pierwszej pomocy. Przedstawiciele poszczególnych klas dzielili się swoimi wiadomościami i kompetencjami, odpowiadając na wylosowane zestawy pytań. Udzielane odpowiedzi były ocenianie przez specjalnie powołane jury. W drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych, rozwijając swoje możliwości fizyczne oraz umiejętności współpracy zespołowej. Najlepsze zespoły biorące udział w zmaganiach teoretycznych i sportowych zostały nagrodzone.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom biorącym udział w tym wydarzeniu.Comments


bottom of page