top of page

Grecja 2 - dzień dziesiąty

To już dziesiąty dzień projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej”, a uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie nie zwalniają tempa! Technicy Weterynarii uczyli się o technologiach w rybołówstwie morskim oraz najczęstszych chorobach ryb pozyskiwanych do celów spożywczych. Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych poznali zasady zachowania kelnera i zajęli się obsługą gości restauracji. Technicy Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki poznali zasady prowadzenia samodzielnego gospodarstwa.

Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej, nr. projektu: 2020-1-PL01-KA102-078476, finansowany ze środków programu Erasmus+

Comments


bottom of page