top of page

I Miejsce w Rajdzie Profilaktycznym ”Profilaktyka w działaniu: Kiedy szukać pomocy?”

„Profilaktyka w działaniu: Kiedy szukać pomocy?” – to hasło tegorocznego Rajdu Profilaktycznego, zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Uczestnikami rajdu była młodzież reprezentująca 13 szkół z powiatu pułtuskiego. Wśród uczestników imprezy, tradycyjnie już byli uczniowie naszej szkoły.

Zadania zespołów patrolowych podzielone były na dwie części. Uczniowie zdobywając punkty kontrole odwiedzili szereg instytucji pomocowych, gdzie musieli wypełnić zadania związane z tematyką rajdu.  Następnie należało wykonać plakat przedstawiający rozwiązanie wylosowanego problemu, który mógł dotyczyć np. cyberprzemocy, kradzieży praw autorskich, dopalaczy i narkotyków, alkoholu czy niewydolności ekonomicznej rodziny.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych drużyna reprezentująca ZS CKR w Golądkowie zajęła pierwsze miejsce. Skład zespołu patrolowego to uczennice klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii: Aleksandra Łysik, Dominika Talarek i Emilia Rej. Opiekunem patrolu był pedagog szkolny Hanna Karłowicz.

Hanna Karłowicz


20171006_123611

Comments


bottom of page