top of page

Informacja dla absolwentów

Absolwenci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu do dnia 12 września 2017 r.

Deklaracje przyjmuje Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu (gabinet nr 35).

Comments


bottom of page