Informacja o unieważnieniu przetargu – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg