top of page

INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

W dniach 10-12 lutego siedmioro uczniów klasy drugiej technikum – technik architektury krajobrazu/technik weterynarii uczestniczyło w kursie „Księgowość małej firmy” w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”. Młodzież zgłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:

– ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;

– stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych;

– identyfikacji poszczególnych podatków;

– rozliczenia składek ZUS;

– obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych.

Kurs ma na celu umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji oraz ułatwienie poprowadzenia własnej działalności w przyszłości.


Comments


bottom of page