top of page

JULIUSZ SŁOWACKI I MITOLOGIA

W minionym tygodniu (13 i 14 listopada 2018) uczniowie ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach: mitologicznym oraz dotyczącym życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oba te obszary tematyczne znajdują się oczywiście w programie nauczania, ale przygotowanie się do konkursów wymagało poszerzenia wiedzy, a następnie jej uporządkowania. Szkolnymi koordynatorkami wymienionych konkursów (organizowanych przez firmę edukacyjną Olimp School w Łodzi) były panie Katarzyna Łebkowska i Monika Plisecka. Uczniowie, którzy zmierzyli się z konkursowymi zadaniami, to: z klas pierwszych – Roksana Adamczewska, Anna Kłos, Martyna Jastrzębska, Julia Tomaszewska; z klas drugich – Kinga Kobylińska, Marcin Zadruski; z klas trzecich – Tomasz Chodyna, Klaudia Fiet, Arkadiusz Jerzełkowski, Natalia Majewska, Magdalena Radulska; z klas czwartych – Karolina Nerć, Ewa Pomaska. Efekty tych zmagań powinniśmy poznać do 25 stycznia przyszłego roku. Jakie by one nie były, mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursów przyda się uczniom jeszcze nie raz. Monika Plisecka

Comments


bottom of page