top of page

Kolejne wyróżnienie dla Zespołu Szkół

Jako jedyna szkoła w Polsce na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie mieliśmy szansę udziału w badaniu jakościowym pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa” . Badanie przeprowadzono w dniu 13 marca br. w sali konferencyjnej w budynku szkoły. Jednym z elementów badania było przeprowadzenie wywiadu grupowego z nauczycielami szkoły branżowej z sektora rolnictwa. Specjalistami w tej dziedzinie byli nasi nauczyciele: p. Eliza Dembe-Stańczak, p. Paweł Piekarski, p. Marek Stańczak, p. Wiktor Kałużny, p. Marta Juruś oraz p. Anna Nalewajk. Na potrzeby badania została przygotowana strona internetowa zawierająca informacje dotyczące realizowanego badania: http://kompetencjewrolnictwie.pl/ . Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.

Comments


bottom of page