top of page

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019 -ok
.pdf
Download PDF • 290KB


bottom of page