top of page

Konferencja klimat szkoły. Tworzymy go razem!

'' Klimat szkoły. Tworzymy go razem!'' to temat wydarzenia mającego miejsce w naszej szkole w dniu 30 października, zorganizowanego we współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice i nauczyciele. Obecne były również: naczelnik departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW pani Monika Lewandowska i główny wizytator pani Joanna Jałosińska oraz sekretarz powiatu pułtuskiego pani Katarzyna Jankowska.

Zebranych na konferencji najpierw powitała młodzież wykonując taniec z flagami i śpiewając piosenki, które wprowadziły w klimat spotkania. Następnie pani dyrektor powitała wszystkich uczestników i przekazała głos prelegentkom Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Renata Wiśniewska- mediator sądowy i szkolny, pedagog oraz Milena Ferlik Milena - psycholog omówiły najważniejsze wyzwania stojące przed dorosłymi i zwróciły uwagę na problemy, z którymi każdego dnia mierzą się dzieci i młodzież.

Konferencja przebiegła w następujący sposób: Wprowadzenie do tematu znaczenia zdrowia psychicznego w aspekcie wychowania i edukacji przedstawiła Renata Wiśniewska, mediator sądowy i szkolny, pedagog. O wymiarach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz efektywnych systemach wsparcia mówiła Milena Frelik psycholog. Następnie, po krótkiej przerwie, w czasie której uczestnicy konferencji mogli poczęstować się pysznościami przygotowanymi przez młodzież w szkolnych pracowniach gastronomicznych, głos ponownie zabrała pani Renata Wiśniewska podkreślając znaczenie mediacji jako drogi do porozumienia i szacunku.

Obecni na konferencji, oprócz pozyskania nowej wiedzy, mogli potwierdzić przekonanie, że pozytywny klimat szkoły tworzy cała jej społeczność: nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.


bottom of page