top of page

Konferencja Naukowa „”Zarządzanie rozwojem regionalnym” w Pułtusku

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Zarządzanie rozwojem regionalnym” zorganizowana przez: Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa ,Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Urząd Miejski w Pułtusku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW oraz Koło Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym, integracja środowiska naukowców, praktyków, studentów, uczniów oraz wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych dotyczących rozwoju regionalnego. Łącznie wygłoszono 22 referaty. Uczniowie ZSCKR w Golądkowie brali czynny udział w sesji plenarnej, jak również w sesji posterowej na najlepszy plakat nt. „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Jakub Tomaszewski (uczeń I klasy Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej), Marek Froch (uczeń II klasy Technik Mechanizacji Rolnictwa) oraz Rafał Miecznikowski (uczeń II klasy Technik Agrobiznesu). Komisja oceniająca przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Mariusz Kański, Adrian Olszewski i Agnieszka Kwiatkowska.

Ze strony Koła Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie na konferencji wystąpili: 1. Kinga Miecznikowska 2. Anna Michnowska 3. Rafał Miecznikowski

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Nuszkiewiczowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Pułtusk za pomoc w organizacji konferencji i sfinansowanie monografii, Panu dr hab. Jarosławowi Gołębiewskiemu, prof. SGGW – Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za otwarcie Konferencji i aktywny udział w obradach, wszystkim Referentom za trud przygotowania wystąpień i ich wygłoszenie a Recenzentom za wkład w podniesienie jakości artykułów.

dr Michał Roman


10845800_1598524873767682_7594138963334229687_o

Comments


bottom of page