Konferencja pt. „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce”

Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w konferencji „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku”. Konferencja odbyła się w dniu 6 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu wydarzenie było częścią ogólnopolskiej konferencji InEnerg 2014. 

Marcowa konferencja otworzyła najnowszy ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość „Od konsumenta do prosumenta, czyli dlaczego warto wdrażać inteligentne sieci energetyczne w Polsce”. Celem projektu była popularyzacja idei smart grid oraz zwiększenie świadomości rozwiązań technologicznych, niezbędnych do wdrożenia koncepcji smart gridu w Polsce.

Konferencja objęła 3 główne bloki zagadnień: Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – wyzwania na najbliższe lata, Instalacje prosumenckie i sieć niskich napięć oraz Smart Consumer jako użytkownik inteligentnego domu w inteligentnej sieci.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski (Politechnika Wrocławska), dyr. Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski i prezes Centrum Technologii Energetycznych Krzysztof Brzozowski. Po każdym bloku zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem prezesów, dyrektorów i decydentów z instytucji kluczowych z punktu widzenia ISE w Polsce (URE, główne OSD w Polsce).


thumb_semi_e4a2d64d1f4112f76245f4eb9a5f9051