top of page

Konkurs historyczny PATRIA NOSTRA

Konkurs Mazowsze 2021 w ramach VI Edycji projektu Patria Nostra adresowany jest do uczniów z Mazowsza, Północno - Wschodnich regionów Polski oraz do młodzieży Polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w październiku 2021 r. W Konkursie są atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników.


IDEA KONKURSU Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.


ZADANIE KONKURSOWE Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji komputerowej lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych. PATRONATY HONOROWE Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji. NAGRODY W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. WYCIECZKI EDUKACYJNE Ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA. W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

RADA PROGRAMOWA NAD POPRAWNOŚCIĄ MERYTORYCZNĄ, JAKOŚCIĄ PREZENTOWANYCH PRAC KONKURSOWYCH, PRAWDĄ I RZETELNOŚCIĄ HISTORYCZNĄ, CZUWAĆ BĘDZIE RADA PROGRAMOWA KONKURSU W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE: Prof. Jan Żaryn - Przewodniczący Rady Programowej Prof. Andrzej Kaźmierczak Gniewomir Rokosz - Kuczyński Mateusz Wyrwich Mirosław Gryko PARTNERZY KONKURSU PATRIA NOSTRA TOWARZYSTWO RYCERSKIE BRACTW KURKOWYCH Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów. Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.


RADA PROGRAMOWA NAD POPRAWNOŚCIĄ MERYTORYCZNĄ, JAKOŚCIĄ PREZENTOWANYCH PRAC KONKURSOWYCH, PRAWDĄ I RZETELNOŚCIĄ HISTORYCZNĄ, CZUWAĆ BĘDZIE RADA PROGRAMOWA KONKURSU W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE: Prof. Jan Żaryn - Przewodniczący Rady Programowej Prof. Andrzej Kaźmierczak Gniewomir Rokosz - Kuczyński Mateusz Wyrwich Mirosław Gryko PARTNERZY KONKURSU PATRIA NOSTRA TOWARZYSTWO RYCERSKIE BRACTW KURKOWYCH Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową - ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów. Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

DLA UCZESTNIKÓW DLA KOGO Edycja Mazowiecka konkursu Patria Nostra adresowana jest uczniów z Mazowsza oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w wieku od 12 do 19 lat. W konkursie mazowieckim może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn uczniowskich młodzieży polonijnej. REGULAMIN KONKURSU można pobrać TUTAJ. FORMULARZ ZGODY Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie organizatorowi formularza zgody rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej na udział w konkursie. Formularz powinien zostać podpisany przez uczestnika konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna. Podpisane formularze zgody należy zeskanować i przesłać przez stronę internetową Konkursu po zalogowaniu. Druk formularza można pobrać TUTAJ. UWAGA !!! Prosimy uczestników konkursu o szybkie przesyłanie formularzy zgody. UCZESTNIKAMI KONKURSU Są 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela lub rodzica. ZADANIE KONKURSOWE Polega na wykonaniu 45-60 sekundowej animacji lub filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Każdy z uczestników konkursu (3-osobowa drużyna) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z konkretnym tygodniem. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów. PARAMETRY TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH:

  • czas animacji oraz filmu: od 45 sekund do 60 sekund

  • rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli (HD) lub 1920 x 1080 pikseli (FHD)

  • formaty pliku: avi, wmv, mp4 GRAFIKA POCZĄTKOWA I KOŃCOWA Praca konkursowa powinna zawierać:

  • grafikę początkową z tytułem pracy oraz datą wydarzenia historycznego

  • grafikę końcową z nazwą szkoły z której pochodzą autorzy pracy ( mogą być wymienione także nazwiska autorów ) TEMATY PRAC KONKURSOWYCH określone są przez Radę Programową konkursu. Każdy z uczestników konkursu ( 3-osobowa drużyna ) otrzyma do wyboru 8 tematów związanych z wydarzeniami historycznymi z konkretnego tygodnia. Praca konkursowa wykonana przez drużynę powinna dotyczyć jednego z tych tematów. UWAGA !!! TEMATY DOSTĘPNE SĄ PO ZALOGOWANIU NA KONTO UCZESTNIKA. NAGRODY W konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Organizatorzy przewidują wiele atrakcyjnych nagród i wyróżnień, które są wymienione w zakładce NAGRODY. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn zagranicznych będą edukacyjne wycieczki do Polski. Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z Mazowsza będą edukacyjne wycieczki do Brukseli. Nagrody są pozyskiwane od fundatorów w trakcie trwania konkursu, więc ich ilość będzie systematycznie się powiększać. Zachęcamy uczestników konkursu do częstego sprawdzania aktualnego zestawienia nagród. PUBLIKACJA PRAC KONKURSOWYCH Wszystkie prace konkursowe zamieszczone będą na stronie internetowej konkursu. OCENA PRAC KONKURSOWYCH Po opublikowaniu prac konkursowych na stronie internetowej będzie miało miejsce głosowanie na najlepsze prace. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Zasady głosowania będą podobne do formuły znanej z konkursów Eurowizji, czyli uczestnicy konkursu nie mogą głosować na siebie, natomiast mogą głosować na ich zdaniem najlepsze prace konkursowe innych uczestników. Głosowanie będzie odbywać się droga internetową. System głosowania dostępny będzie na stronie internetowej konkursu i zostanie uaktywniony po opublikowaniu wszystkich prac konkursowych. Każda drużyna głosuje jako całość.

  • Za zajęcie 1 miejsca: 5 punktów

  • Za zajęcie 2 miejsca: 4 punkty

  • Za zajęcie 3 miejsca: 3 punkty

  • Za zajęcie 4 miejsca: 2 punkty

  • Za zajęcie 5 miejsca: 1 punkt

WYCIECZKI DO POLSKI Nagrodą główną dla najlepszych drużyn z zagranicy będzie kilkudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy. Wycieczka będzie posiadać bogaty program, w tym także udział uczestników konkursu w uroczystej Gali Finałowej. Organizator dołoży starań aby na wycieczki do Polski przyjechała jak największa liczba uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP. W przypadku trudności w zorganizowaniu wycieczki z powodów epidemicznych, zwycięzcy konkursu otrzymają inne, równie wartościowe nagrody. GALA FINAŁOWA KONKURSU Konkurs zakończony będzie uroczystą Galą Finałową w Warszawie, na której zostaną ogłoszone jego wyniki. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z Mazowsza oraz drużyny zagraniczne - w miarę naszych możliwości wynikających z pozyskanych środków. Podczas uroczystości zostaną oficjalnie zaprezentowane wszystkie prace konkursowe oraz będą wręczone nagrody. Organizator dołoży starań aby na Galę Finałową przyjechała jak największa liczba zagranicznych uczestników konkursu, co będzie przedmiotem naszych wniosków do wielu instytucji, w tym także do Senatu RP. EMISJA PRAC NA TELEBIMACH Istotnym elementem konkursów Patria Nostra jest emisja prac konkursowych na telebimach reklamowych w miejscach publicznych. Emisje będą realizowane w miarę możliwości wynikających z uzyskanych na ten cel środków.

HARMONOGRAM KONKURSU MAZOWSZEREJESTRACJA UCZESTNIKÓW do 30 czerwca 2021 r.

NADSYŁANIE PRAC do 30 września 2021 r.

GŁOSOWANIE od 4 do 8 października 2021 r.

GALA FINAŁOWA w WARSZAWIE 28 października 2021 r.

WYCIECZKA DO POLSKI DLA LAUREATÓW KONKURSU

UWAGA !!! W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej wycieczki zostaną zamienione na dodatkowe atrakcyjne nagrody, które będą wysłane pocztą.


Comments


bottom of page