top of page

Konkurs wiedzy ekonomicznej

8 grudnia 2016 r. sześcioro uczniów, z Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, wzięło udział, w organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli: Ola Chwastowska, Tomek Dmuchowski, Piotr Lusa, Anna Ostaszewska, Kacper Siemek i Adam Rej. Szkolnym koordynatorem konkursu i opiekunem uczniów była Marianna Buźniak.

Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia związane z gospodarką rynkową, popytem i podażą, przyczynami i skutkami bezrobocia, dobrami komplementarnymi i substytucyjnym, PKB oraz zagadnieniami związanymi z deficytem budżetowym i długiem publicznym.

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, mławskiego i makowskiego. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do drugiego etapu, który odbędzie się 12 stycznia 2017 roku, zostało zakwalifikowanych 49 uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów. W tym gronie znalazło się pięcioro uczniów z naszej szkoły, co należy uznać za sukces z uwagi na konieczność wykazania się rozległą wiedzą ekonomiczną.

Wszystkim uczniom dziękuje za zaangażowanie i podjęcie dodatkowego wysiłku. Gratuluję zakwalifikowanym i życzę sukcesów na kolejnym etapie.

Marianna Buźniak


imagekk004

Comments


bottom of page